Priser

Prisene under er for originaler, ferdig innrammet bilde med passepartout. Alle strørrelser er omtrentlige – passepartout og ramme tilpasses hvert bilde og må sjekkes nærmere. Det finnes også bilder i andre størrelser. Noen av bildene som er oppgitt med rektangulær ramme kan også leveres kvadratisk og omvendt.

  • 30 * 30 cm ramme – akvarell 19 * 19 cm: Kr 1.500.
  • 30 * 40 cm ramme – akvarell 19 * 29 cm: Kr 1.900.
  • 40 * 40 cm ramme – akvarell 28 * 28 cm: Kr 2.600.
  • 40 * 50 cm ramme – akvarell  27 * 37 cm: Kr 3.000.
  • 50 * 50 cm ramme – akvarell 34 * 34 cm: Kr 3.600.
  • 50 * 70 cm ramme – akvarell 34 * 48 cm: Kr 4.600.
  • 70 * 90 cm ramme – akvarell 53 * 74 cm: Kr 7.500.
  • 90 * 130 cm ramme – akvarell 75 * 115 cm: Kr 10.000.

Dersom du ønsker å ramme inn selv, kan noen bilder også leveres kun med passepartout. Fratrekk i prisen er da ca kr 400 for de minste bildene til kr 3000 for de største. Be om pris.