Kruk

Høst og vinter 2020 har jeg malt motiv fra Kruk i Valdres, se bildene i Galleri-fanen. Selv om motivene er inspirert av områdene rundt Kruk, kan de nok være gjenkjennelige for dere som har minner fra andre steder – det finnes mange lignende motiv i vårt vakre land.

Nythun og Kruktjern
Nythun og Kruktjern. 65 * 50 cm